Priemstav Levice s.r.o.

Oficiálna stránka


Naši potencionálni obchodní partneri.

     Sme radi, že ste si otvorili práve našu webovú stránku. Verím, že po jej prezretí sa s dôverou obrátite na nás ako Vášho možného dodávate¾a pre Vašu stavbu. Naša spoloènos vznikla v roku 2001 transformáciou strediska Priemstav Bratislava HSV Levice. Pracovníci spoloènosti majú dlhoroèné skúsenosti zo stavieb rôzneho druhu od ve¾kých ako J.E. Mochovce až po realizáciu rodinných domov. Disponujeme dostatoèným množstvom mechanizácie na budovanie našich stavieb. Sídlime vo vlastnom areáli, ktorý sa nachádza v Leviciach na Tabakovej ulici, kde Vás radi osobne privítame.


                                                                      Vedenie spoloènosti